Odgrzybianie
Usuwanie Pleśni
Osuszanie
Izolacje
Czyszczenie Dachów
Elewacji, Bruków
Usuwanie Wykwitów
Solnych
Zapytanie
Zamówienie
Poczta
Dane
Firmy

Usuwanie wykwitów solnych

Powstawanie wykwitów – osadzanie na ścianach soli wymywanej przez przenikająca wilgoć.

Koniecznym dla powstania wykwitu solnego jest źródło soli rozpuszczalnej w wodzie i woda np. w postaci wilgoci. Gdy brak jest wody, to mimo że może znajdować się sól rozpuszczalna w wodzie, zjawisko wykwitów solnych nie wystąpi.

Wykwity solne w postaci białych nalotów na powierzchni ścian lub tynków mogą być spowodowane:

  • dużą chłonnością wody
  • zbyt powolnym parowaniem wilgoci ze ściany
  • złą izolacją nietamującą podciągania wilgoci.

Dosyć często nalot solny pojawia się na źle wykonanych murach z cegły klinkierowej
Usuwanie polega na:

  • naprawieniu lub wykonaniu izolacji tamującej przepływ wilgoci
  • mechanicznym oczyszczeniu z powierzchni ścian soli mineralnych i aby ograniczyć ich ponowne pojawienie się przeprowadzenie procesu odsalania
  • okłady powodujące odkładanie się na materiale kompresu soli pochodzącej z wnętrza muru.

Szukasz
Pracy?
Barter
Współpraca
Nasi
Partnerzy
Referencje
Pliki do
Pobrania
Publikacje
Naukowe
Pisali o nas