Odgrzybianie
Usuwanie Pleśni
Osuszanie
Izolacje
Czyszczenie Dachów
Elewacji, Bruków
Usuwanie Wykwitów
Solnych
Zapytanie
Zamówienie
Poczta
Dane
Firmy

Osuszanie

Obiekty budowlane, budynki, a w nich mieszkania są narażone na działanie wilgoci z różnych kierunków i w różnym natężeniu. Zapobieganie szkodliwym skutkom inwazji wilgoci dokonuje się poprzez wykonanie izolacji wodochronnych.
Izolacje wodochronne, ze względu na to przed jaką wilgocią chronią dzielą się na :

 • izolacje przeciwwilgociowe – chroniące fundamenty, ściany, stropy i tarasy przed wodą nie wywierającą ciśnienia,
 • izolacje przeciwwodne -zabezpieczają przed wodą pod ciśnieniem
 • izolacje parochronne – chronią przed przenikaniem pary wewnątrz pomieszczeń

Ze względu na kierunek jaki odcina przedostawanie się wilgoci do budynku , izolacje wodochronne dzielą się na :

 • poziome – zwykle układana na powierzchni stóp i ław fundamentowych , oraz pod posadzkami , zagradza dostęp przenikania wody pionowo do budynku
 • pionowe – układana na bocznych ścianach fundamentowych, zabezpiecza przed napływem wody w kierunku poziomym

Elementy budynku zagłębione w ziemi mogą być izolowane:

 • izolacją typu lekkiego - ten typ izolacji stosuje się, gdy budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej lub na gruntach przepuszczalnych. Izolację poziomą stanowią folie , papy , a izolację pionową układa się na płaszczyzny pionowe pokrywając je lepikami, emulsjami
 • izolacją typu ciężkiego – jest stosowana w przypadku posadowienia budynku w gruncie nieprzepuszczalnym i poniżej zwierciadła wody gruntowej. W tym typie izolacji stosuje się wielowarstwowe okładziny zewnętrzne wykonane z pap, folii i dodatkowo wzmocnionymi ściankami dociskowymi.

Izolacje te ze względu na miejsce wykonania izolacji dzielą się na:

 • wanny zewnętrzne – występują gdy budynek jest narażony na ciągłe parcie wody
 • wanny wewnętrzne – stosuje się gdy obiekt jest zagłębiony częściowo poniżej zwierciadła wody gruntowej

W przypadku, gdy zastosowanie izolacji przeciwwodnej jest niedostateczne i budynek jest narażony na wzmożone działanie wody pod ciśnieniem wykonuje się drenaż, który odprowadza wody napierające na elementy budynków zagłębionych w gruncie.

Drenaż dzieli się na :

 • drenaż opaskowy – zbiera do przewodów rurowych opasujących budynek wodę i odprowadza do studzienek zbierających
 • drenaż powierzchniowy – zbiera wodę od spodu podłogi piwnicy i odprowadza do drenażu opaskowego.

Drenaż opaskowy opasuje rurami drenarskimi budynek tak ,że sączek najwyższy leży powyżej górnej krawędzi fundamentu i ze spadkiem około 0,5% odprowadza wodę do studni zbiorczych znajdujących się poza obrębem budynku. Cały system jest ułożony w obsypce filtracyjnej, która zapewnia przepuszczalność.

W przypadku, gdy woda gruntowa występuje prawie pod podłogą piwnicy lub, gdy pod budynkiem występują przewarstwienia gruntu przesiąkliwego i nieprzesiąkliwego należy pod podłogą zastosować drenaż powierzchniowy. Są to sączki ułożone w obsypce filtracyjnej odprowadzające wodę do drenażu opaskowego.

Metoda elektroiniekcji – eliminuje kapilarne podciąganie wilgoci.
Zalety metody w porównaniu z wykonaniem izolacji pionowej lub poziomej albo podcinaniem murów:

 • nie narusza konstrukcji
 • można wykonywać prace bez wykwaterowywania mieszkańców

Co to jest elektroiniekcja? Jest to wprowadzenie do murów środków hydrofobowych , które przy użyciu instalacji wpuszczonych w ściany elektrod, tworzą w murze poziomą przeponę blokującą podciąganie wody.

Osuszanie wilgoci doraźnej przez zastosowanie pomp, nagrzewnic

 • po zalaniach w wyniku awarii instalacji wodnej
 • po zalaniach wodą deszczową
 • w obiektach w czasie budowy lub po jej zakończeniu z wilgoci technologiczny.
Szukasz
Pracy?
Barter
Współpraca
Nasi
Partnerzy
Referencje
Pliki do
Pobrania
Publikacje
Naukowe
Pisali o nas